Lo Pan kompass
Blomster

Historisk bakgrunn

Prinsippene i feng shui kommer fra en flere tusen år gammel kinesisk kunst, hvor chi, yin og yang, samt læren om De fem elementene er sentrale begreper.

Imperial Feng Shui ble utviklet ved keiserens hoff under Tang-dynastiet (618-907 e. Kr.). Den mest kraftfulle og avanserte stilen som ble utviklet på denne tiden er Yuen Hom, som kan oversettes med Tomhetens mysterium. Yuen Hom er basert på omfattende og kompleks bearbeiding av de 64 heksagrammene i I Ching (Yi Jing), Forvandlingenes Bok.

Det kan nevnes at psykiateren Carl Gustav Jung var svært opptatt av I Ching, og at deler av moderne vitenskap, ikke minst genteknologien, har begynt å interessere seg for denne eldgamle spådomsboken.

Chue Style Feng Shui er en variant av Imperial Feng Shui. Vår lineage går tilbake til Song-dynastiet (960-1279 e. Kr.).

Feng shui som energivitenskap er like relevant i Vesten i dag som ved keiserens hoff i Kina for over tusen år siden. For eksempel vil bedrifter i Hong Kong ikke drømme om å reise et nybygg uten hjelp av en feng shui-ekspert. Kjente vestlige firmaer som benytter feng shui er blant andre British Airways, Virgin-Atlantic og Donald Trump.

Med ny bevissthet om viktigheten av bærekraftig utvikling, økologi og et enklere liv, tilfører feng shui, med sin bakgrunn i taoistisk filosofi, en interessant innfallsvinkel til hvordan vi kan leve i samklang med våre og naturens energier.

Les mer: www.chuechanfengshui.org


Norsk feng shui • Hanne Louise Houen • hanhouen@online.no • tlf.: 416 82 901 • Org.nr.: 992 045 728